ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 312 ரூபாய் உயர்ந்து உள்ளது.

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 312 ரூபாய் உயர்ந்து உள்ளது.
Spread the love

சென்னையில் நேற்று ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை 34,064 ரூபாயாகவும், கிராம் தங்கம் விலை 4,258 ரூபாயாகவும் இருந்தது. ஆனால் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 312 ரூபாய் உயர்ந்து 34,376 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. கிராம் தங்கத்தின் விலை 39 ரூபாய் உயர்ந்து 4,297 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. 24 கேரட் சுத்த தங்கத்தின் விலை 37,248 ரூபாயாகவும், கிராம் தங்கத்தின் விலை 4,656 ரூபாயாகவும் உள்ளது.

சென்னையில் வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு 1.20 காசுகள் உயர்ந்து 70.50 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *